פרויקטים

פרויקטים

מלון אלמה

The Naughty Library
24/06/13
The Game Room
30/06/13
The Pasha Room
30/06/13
The Chocolate Box
30/06/13
מוצרים בחדר הנ"ל:
שולחן לילה
קרמיקה, מתכת, פלסטיק, אבן וזכוכית על ברזל ועץ
לעמוד המוצר >>
שולחן לילה
קרמיקה, מתכת, פלסטיק, אבן וזכוכית על ברזל ועץ
לעמוד המוצר >>
The Zebra Room
30/06/13
The Lounge
30/06/13
The Hunters Lodge
30/06/13
מוצרים בחדר הנ"ל:
ראבל
קרמיקה, מתכת, פלסטיק, אבן וזכוכית על ברזל ועץ
לעמוד המוצר >>
רובי
קרמיקה, מתכת, פלסטיק, אבן וזכוכית על ברזל ועץ
לעמוד המוצר >>
ריי
קרמיקה, מתכת, פלסטיק, אבן וזכוכית על ברזל ועץ
לעמוד המוצר >>
The Reception
30/06/13
מוצרים בחדר הנ"ל:
משענת מיטה
פלסטיק, קרמיקה, מתכת וזכוכית על עץ
לעמוד המוצר >>